Izglītības iestāde izvirza kandidātu konkursam “Lieliskais pedagogs”

Izglītība

Iesniedz Daugavpilī Rīgas ielā 2, 35. kab. vai uz e-pastu: daina.ostrovska@augsdaugavasnovads.lv

D.Ostrovska

30.04.2022

Ģidu kursu noslēgums, projektu prezentācija