Intelektuālā spēle

Kultūra

Vakcinētiem kluba dalībniekiem

Tabores SC

M. Kuzmina, 29991379, kultura@tabore.lv

12:00

13.03.2022

Atvadas no ziemas – “Masļeņica”