Intelektuālā sadraudzības spēle ar kaimiņpagastu komandām

Kultūra

Tabores pagasta Sabiedriskais centrs

12:00

21.05.2023

Neirolotosa meistarklase “Uzplauksti sev un pavasarim”