Informatīvais seminārs Augšdaugavas novada kultūras darbiniekiem

Kultūra

Tiešsaiste Zoom platformā

V.Litiņa, I.Uškāne

10:00

02.03.2022

Administratīvās komisijas sēde