Iesim, meitas pļavā Jāņu zāles lasīt

Kultūra

Radošā darbnīca kompozīciju veidošanā Līgo dienai. Pulcēšanās pie Pilskalnes Siguldiņas takas info namiņa.

Pilskalne

16:00

20.06.2024

Skrubīšu gatavošanas meistarklase Pilskalnē