Ģimenes svētki “Kopā jautrāk iet”

Kultūra

Svētku koncerts ar viesu un pagasta mākslinieku uzstāšanos.

Pagasta ģimeņu  jubilāru pāru sumināšana.

Izstāde “Mūsu ģimeņu vaļasprieki”

Tabores pagasta pārvalde

M. Kuzmina t. 29991379 kultura@tabore.lv

13:00

22.05.2022

Āra izstāde “Slutišķu ciems senās fotogrāfijās”