Ģimenes kino svētkos “Circenīša Ziemassvētki”

Kultūra

Subates Kultūras nams

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

17:00

21.12.2022

Atskaites koncerts "Gada ritums"