Fotokonkurs un izstāde “Ziemas brīnumi”. Daba,dzīvnieki,objekti

Kultūra

Izstādes  veidošanā aicinām piedalīties ik vienu interesentu, iesūtot savas fotogrāfijas līdz 15.02. uz Whatsapp tel. nr.: 294 55 734 ( Andrejs Bruns). Izstāde būs skatāma Laucesas KN no 15.02. līdz 27.02., piesakoties individuāli, ar sadarbspējīgu sertifikātu.

Laucesas kultūras namā

A.Bruns

10.01.2022 - 27.02.2022

Filma “Preses Karaliene” (zaļajā režīmā)