Fiziskās veselības veicināšanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada” ietvaros

Projekti

Demene, Demenes pagasts

J. Valaine

18:00

08.09.2022

Fiziskās veselības veicināšanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada” ietvaros