Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10:00

06.07.2023

Finanšu komitejas sēde