Apvienotā finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Kucins

09:30

20.10.2022

Finanšu komitejas sēde