Etnogrāfiska ansambļa “Vabaļis” diska “ Aj, moseņa…” prezentācija

Kultūra

Piedalās Vaboles kultūras nama un Vaboles vidusskolas amatiermākslas kolektīvi

Vaboles pagasta kultūras nams

V. Pabērze t. 29457114 kultura@vabolespag.lv

14:00

23.11.2022

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums