Emmas Malahovskas 250 keramikas vardīšu kolekcija “Vardes kurkst pavasarī…”

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kulinaliga@inbox.lv

01.04.2022 - 30.04.2022

Vladimira Vaņkova fotoizstāde “Dabas mirkļi”