Ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasei

Izglītība

https://edu.lu.lv/ sistēmā

D. Ostrovska, B. Gičevska

10:00

25.01.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde