Egles svētki Šēderes un Pašulienes ciemos. Kopīgi ar bērniem iedegsim svētku egles. Dāvanu pasniegšana vientuļajiem cilvēkiem

Kultūra

Pie Šēderes kultūras nama un Pašulienes ciema māju pagalmos

R. Butkeviča t. 28302714 ritabutkevica@inbox.lv

15.12.2022 - 16.12.2022

Interaktīvs seminārs “Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labjūtību un motivāciju”