Dvietes KN amatierteātra “Nebēdnieki” izrāde “Vasarsvētku jampadracis”

Kultūra

Bebrenes dzirnavas

19:00

18.05.2024

“Stādu salidojums Bebrenē”