Dvietes amatierteātra “Nebēdnieki” pirmizrāde

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

04.06.2023

Radošu darbu konkurss pirmsskolas un skolas vecuma bērniem “Ziedi māmiņai”