Darbnīca: “Dekoratīvo šķīvju veidošana no māla“. Darbnīcu vada Viktorija Makarova

Kultūra

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

I. Ivdra t.29764597 kultura@kalupe.lv

14:00

05.04.2024

“Saruna bibliotēkā” tikšanās ar grāmatu autoru Anatoliju Danilānu“