Dalība akcijā “Esi sveicināta, Saule!”

Kultūra

Saulespuķu sēšana un Raiņa bērnu dzejas lasīšana

pie Šēderes   Kultūras nama un bibliotēkas ēkas.

Šēderes kultūras nams

R. Butkeviča t. 28302714 ritabutkevica@inbox.lv, R. Šeršņova t. 27857901 rutaser@inbox.lv

15:00

03.05.2022 - 15.05.2022

Āra izstāde par ievērojamiem novadniekiem “Personību dzīvesstāsti 2”