Cirks no Ukrainas

Kultūra

Ambeļu Kultūras nams

S. Ulpe t. 27170510 kultura@viski.lv

18:00

12.10.2022

Pasākums senioriem ”Atkal kopā”