Ciema centrālās egles iedegšana Sventē

Kultūra

Pretī Tautas namam

V. Petaško

16:00

14.12.2021

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde