Biedrības “Ūdenszīmes” stikla mākslas izstāde “Gaismai augot”.

Kultūra

Līdz 14. jūnijam

Līksnas KN

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv

21.05.2024

„Eiropa” sākumskolas skolēnu radošo darbu izstāde