Baznīcu nakts Lašu draudzē

Kultūra

▶ Notikuma ietvaros baznīca būs atvērta no plkst. 10.00 līdz 22.00

▶ Baznīcas zvanu zvanīšana plkst. 12.00, 18.00 un 22.00

▶ Kopīga Tēvreizes lūgšana plkst. 21.00

Vairāk informācijas, rakstot uz: ilgabrodova@inbox.lv

 

Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca

10:00 - 22:00

01.06.2024

Baznīcu nakts pasākums Subatē