Barikāžu aizstāvju atceres diena

Kultūra

Kalupes pagasta teritorija

Inita Ivdra

16:00

20.01.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde