Barikāžu aizstāvju atceres diena

Kultūra

Ugunskura iedegšana pie vecās skolas ēkas. Tikšanās ar barikāžu dalībniekiem, patriotisko dziesmu dziedāšana kopā ar Brigitu Madelāni

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

I. Ivdra t. 29764597 kultura@kalupe.lv

15:00

20.01.2023

Barikāžu piemiņas pasākums