“Baltie galdauti laikam pāri”– izstāde

Laucesas pagasta bibliotēka

V. Kvetkovska t. 65471034 kultura@laucesa.lv

04.05.2022 - 31.05.2022

Izstāde ,,Trauku karaliene - terīne!”