Baltā galdauta svētki

Kultūra

Vienosimies spēka dziesmās kopā ar ģimenēm, draugiem un kaimiņiem

Informācijas centrs “Gulbji”

G. Kolosovska t. 29400255 kultura@bebrene.lv

13:00

04.05.2022

Mini-festivāls “Alternatīvie lauku stāsti”