Augšdaugavas novada tautas deju kolektīvu Sadancis

Kultūra

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

I. Madarniece t. 29220324 indra.madarniece@ilukste.lv, Aija Daugele t. 29158591 aija.daugele@augsdaugavasnovads.lv

18:00

11.03.2023

Sieviešu dienai veltīts koncerts