Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēles vieglatlētikā ”Jauno vieglatlētu kauss” un “Vidusskolas kauss”

Sports

Višķu stadions

J. Hadakova

10:30

13.05.2022

Sētas “Upāni” atklāšanas pasākums (ieeja ar ielūgumiem)