Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēles telpu futbols E grupai

Sports

Sventes vidusskola

A.Vorotinskis

09:30

06.12.2022

Kulinārā meistarklase pirms Ziemassvētkiem