Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēles. Florbolā D grupai un “Tautas bumba” meitenēm D grupai

Sports

Špoģu vidusskola

S. Pavlovs

09:30

02.03.2023

Izrāde Subatē "Ka to Mārci izprecināt?"