Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom tiešsaistē

A.Rasčevskis I.Simanoviča

14:00

25.04.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde