Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde