Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Rasčevskis, I.Simanoviča

14:00

05.09.2022

Slidotmācības nodarbības bērniem Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada” ietvaros