Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

01.11.2022

Cirks no Lietuvas “Solaris”