Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (Konferenču zāle, Rīgas iela 2, Daugavpils); Attālināti (ZOOM)

A.Rasčevskis S.Snetkova

10:00

01.02.2022

Glītrakstīšanas konkurss 1.klases skolēniem "Es jau rakstu!"