Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM); Konferenču zāle (Rīgas iela2, Daugavpils)

A.Rasčevskis, I.Ondzule

10:00

14.12.2021

Sporta skolotāju seminārs