Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (Zoom)

A.Pļaskota; V.Kesareva

09:00

17.06.2022

Sertifikātu izsniegšana 9. klašu absolventiem