Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom tiešsaistē

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

29.04.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde