Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

28.10.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde