Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

25.11.2022

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu "Goda diena"