Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

30.09.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde