Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

A.Kucins

10:00

14.04.2022

Nekustamo īpašumu izsoles