Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Kucins

10:00

13.07.2022

Dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācību ciklā “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos”