Augšdaugavas novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

V.Kezika, I.Ondzule

01.12.2021 - 31.12.2021

Ziemassvētku atskaites koncerts - atpūtas vakars (tikai vakcinētajiem deju kluba dalībniekiem)