Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom tiešsaistē

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00

12.04.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde