Pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

12:30

06.09.2023

Seminārs novada sporta skolotājiem