Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10:00

12.07.2023

Novada čempionāts futbolā