Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (konferenču zāle)

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

06.06.2023

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!" 1. nodarbība