Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

09:00

09.05.2023

Birutas Zujānes grāmatas “Mana aritmētikas grāmatiņa” prezentācija